คอลเลกชัน: Flexible Diamond Sanding Pad

Flexilbe Diamond Sanding Pads made with Metal plated bond securely anchors micron graded diamonds to backing. For hard to grind material, stone, glass, ceramic, metal, carbide, composites. Flat, edge, contour grinding and polishing. Heavy duty, water resistant, polyester backing. Open dot pattern provides durability and long life, when allowing performance to contours. Provides aggressive cutting with reduced loading. Quick Change Roloc Discs make grade changes easy. Hans flexible diamond sanding pads are suitable for wet or dry grinding and polishing a large variety of hard materials including granite,marble,terrazzo,natural stone,engineered stone,glass,ceramics,lapidary and hard metals.All flexible diamond discs, with various fittings for hand and stationary machines,are colour coded for easy grade identification with the most popular sizes and types available from stock.
สินค้า 8 รายการ
 • 24" Flexible Diamond Sanding Pads
  24
  ราคาปกติ
  จาก $485.00
  ราคาขาย
  จาก $485.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 20" Flexible Diamond Sanding Pads
  18
  ราคาปกติ
  จาก $350.00
  ราคาขาย
  จาก $350.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 18" Flexible Diamond Sanding Pads
  18
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 16" Flexible Diamond Sanding Pads
  16
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 14" Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 12" Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $120.00
  ราคาขาย
  จาก $120.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 10" Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $85.00
  ราคาขาย
  จาก $85.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 8" Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $53.00
  ราคาขาย
  จาก $53.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว